Platinasta boniteta odličnosti

Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt ŠTULAR D.O.O. izpolnjuje najvišji mednarodni standard odličnosti AAA najmanj peto leto zapored in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2022 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Platinasta odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od negativnih dogodkov.

 
EN
 

Dun & Bradstreet awards the company ŠTULAR d.o.o. Platinum Certificate of Credit Excellence 2022 Dun & Bradstreet Slovenia confirms with a certificate that the business entity ŠTULAR D.O.O. meets the highest international AAA excellence standard for at least the fifth year in a row and belongs to the platinum class of credit excellence in Slovenia. The business entity fulfills the criteria of credit excellence for 2022 and is among the most reliable Slovenian business entities that are entitled to use the internationally recognized status of Platinum Excellence, which is a symbol of the standard of credit excellence. Companies with platinum rating excellence are performing exceptionally well and have a very low probability of experiencing any negative events in the next twelve months.

 
 
 
 
 

 

Nazaj na seznam objav